Zobacz także: STOART | SPAM | PSJ     


BIULETYN "STOMUR"
Październik - Grudzień 2010

Drodzy Przyjaciele,

   Ten ostatni w tym roku biuletyn jest siłą rzeczy podsumowaniem tego co się w naszym stowarzyszeniu zdarzyło w 2010. Jak zawsze najważniejszym celem jest, by członkowie znali aktualne sprawy, problemy i zamierzenia Stomuru.
   Najpierw wieści z ostatniego kwartału tego roku: dnia 5 października odbyło się posiedzenie Zarządu Stomur. Omówiono sprawy bieżące, w tym sprawy członkowskie. Zwrócono szczególną uwagę na sposób udzielania pomocy naszym członkom w sprawach kontaktów z urzędami. Została określona procedura wystawiania zaświadczeń przez Stomur. Najważniejsze przesłanie polega na tym, że sytuacje wątpliwe będą wnikliwie badane przed wystawieniem zaświadczeń. Następnie Zarząd omówił przebieg i wyniki V Konkursu Pianistów Rozrywkowych. Podczas dyskusji odniesiono się także do spraw związanych z organizacją i kosztami, podsumowano także artystyczny efekt tego prestizowego konkursu.

 

   21 grudnia w siedzibie w warszawskiej siedzibie Stomur odbyło się spotkanie wigilijne, czyli opłatek. Atmosfera była koleżeńska, serdeczna. Kolędy śpiewane a capella wypadły doskonale - Zarządowi nie wypada fałszować.
   Teraz pozwolę sobie przedstawić tegoroczne zdarzenia, czyli Stomur 2010 w skrócie.
  Wyjazd naszej dwuosobowej delegacji na największe w Europie targi muzyczne Frankfurter Messe Pro Light & Sound w Niemczech. Na posiedzeniu Zarządu Stomur nasi koledzy przedstawili satysfakcjonujące sprawozdanie. Zarząd Stomur uznał ten wyjazd za w pełni udany. Przedsięwzięcie było tylko w części dotowane przez Stomur.
   Wśród podejmowanych spraw przeważały te o charakterze organizacyjnym, niektóre jednak są ciekawsze od innych; wśród nich powrót w nasze szeregi Kolegi Jastrzębskiego, obecnie lat 75. Pan Jastrzębski z „Kapeli Czerniakowskiej” został uchwałą Zarządu zwolniony z opłat członkowskich. Witamy ponownie!
   Zarząd w marcu pozytywnie odniósł się do projektu z gdańskiego Stomuru. Dotyczył on zaproszenia do Polski młodzieży szwedzkiej z Linkoping. Liczny osobowo zespół Vreta Kloster Ungsdomsorkester wystąpił w Polsce kilkakrotnie. 23 czerwca. kolega Andrzej Kurpiowski poinformował o wspaniałym przebiegu wizyty zespołu Vreta Kloster Ungsdomsorkester w Gdańsku. Zaprezentował materiały z występów w formie publikacji i nagrań DVD. Sprawozdanie uznano za bardzo satysfakcjonujące. W planach rewizyta naszej strony na terenie Szwecji.
   W tym roku nareszcie otrzymaliśmy pismo od władz o ostatecznym zatwierdzeniu naszego Statutu. Są w Statucie pewne zmiany, które prawdopodobnie będziecie mogli poznać po wydaniu go w formie książeczki, gdyż jest to nasz fundamentalny dokument.
   Tak jak w ubiegłym roku w czerwcu w Centrum Łowicka w Warszawie odbyła się dwudniowa impreza VIII Mokotów Old Rock'n'Roll Meeting, którą prowadził znany dziennikarz radiowy Marek Gaszyński. Wystąpiło wielu naszych Kolegów, ci którzy nie grali zaszczycili imprezę swoja obecnością. Zagrali Zielono –Czarni (Piotr Miks, Andrzej Frajndt, Ewa Konarzewska, Ewa Skrzypek – wokal), a gościnnie zaśpiewali Kasia Sobczyk i Wojtek Korda. Słynna Kasia pomimo choroby nie zawiodła i tym razem. Wystąpili oprócz wielu innych: Czarek Szlązak i Ula Blaszyńska, znani z 2+1. Również prezes Stomur, Wiesław Szymański wystąpił ze znakomitym składem, z wokalistką Ireną Gałązką.
   Ważną dla poszerzania horyzontów doroczną imprezą są targi muzyczne w Krakowie pod nazwą MusicMedia. Targi te są areną pokazów, prezentacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie techniki oświetleniowej, systemów nagłośnieniowych, sprzętu studyjnego, oraz instrumentów najlepszych światowych marek. Na tę trzydniową wystawę z ramienia Stomur udał się kolega Stefan Lipczyński. Ponieważ jest on osobą rzutką, dynamiczną i ma gruntowne wykształcenie techniczne, zaś jego doświadczenie muzyczne jest naprawdę długoletnie, jego wyjazd na MusicMedia w Krakowie był z korzyścią dla nas wszystkich.
   W końcu lipca zmarła Kasia Sobczyk, znana wszystkim ze swoich licznych przebojów z lat 60. Ostatni okres życia spędziła w naszym warszawskim środowisku, które nie było obojętne wobec jej walki z chorobą. W naszym biuletynie można dosyć dokładnie przeczytać o ostatnich Jej koncertach, które odbyły się w różnych miejscach w Warszawie. Kasia spoczęła na Powązkach, w krypcie obok Czesława Niemena. Kasia Sobczyk pośmiertnie została odznaczona medalem Gloria Artis. Medal przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z inicjatywy prezesa Stomur, Wiesława Szymańskiego.
   Nasza flagowa impreza, V Konkurs Pianistów Muzyki Rozrywkowej z udziałem Artystów Hammondzistów odbył się dnia 10 września w Warszawie. Zacytuję Bohdana Kezika: mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz wyższy poziom uczestników. Już myślałem, że nie da się lepiej zagrać niż zwycięzca z ubiegłego roku. Skład Jury: Wojciech Karolak - przewodniczący, Anna Markowska - Stoart -sekretarz, dalej: Adam Ciesielski z Życia Warszawy, Wiesław Szymański - Stomur, Paweł Sztompke z Polskiego Radia oraz Paweł Więsik - Hammond Polska. Konkurs może z pewnością być powodem do dumy - świetna, wzorowa impreza środowiska muzyków nie tylko warszawskich.
   W tym miejscu można by spodziewać się podsumowania roku 2010, ale zrobi to kompetentnie prezes Stomur Wiesław Szymański na pierwszym posiedzeniu Zarządu w Nowym Roku.
   W imieniu Zarządu i własnym składam wszystkim Wam najlepsze życzenia: zdrowia i powodzenia w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Do Siego Roku 2011!

 

Serdeczne pozdrowienia!
Tomasz Jaśkiewicz
tomjot@interia.pl

 

 

 
Copyright © 2011 by STOMUR. All rights reserved. Design by HomeNet & lkriss