Zobacz także: STOART | SPAM | PSJ     


BIULETYN "STOMUR"
Styczeń - Marzec 2011

Drodzy Przyjaciele,

    Mam nadzieję, że nasz biuletyn nie będzie już poświęcony w większej części sprawom trudności formalnych, których długo doświadczaliśmy nie z naszej winy. Dzięki temu, że nasi Koledzy z Zarządu poświęcili dużo swego czasu i pracy, mamy to za sobą, w tym najważniejsze dla nas – Statut Stomur.
   Pierwsze posiedzenie Zarządu w tym roku musiało zawierać podsumowanie ostatniego okresu roku 2010. Omówiono przebieg i wyniki naszej ważnej imprezy:
V Konkursu Pianistów Muzyki Rozrywkowej z udziałem Artystów Hammondzistów. Ocena obejmowała różne aspekty tak wymagającej organizacyjnie imprezy, jaką jest ten Konkurs. Omówiono przebieg konkursu, wyniki artystyczne oceniono jako znacząco pozytywne, doceniono pracę wybitnego jury, przypomnę: Wojciech Karolak - przewodniczący, Anna Markowska - Stoart -sekretarz, dalej: Adam Ciesielski z Życia Warszawy, Bohdan Kezik - Stomur, Paweł Sztompke z Polskiego Radia oraz Paweł Więsik - Hammond Polska.

 

    Następnie Zarząd zajął się sprawami bieżącymi Stomur. Przeważnie są to tzw sprawy organizacyjno-członkowskie. Do Zarządu napływają nowe kwestionariusze kandydatów do Stomuru. Są one rozpatrywane podczas posiedzenia Zarządu, i w ten sposób nasze grono stale się powiększa.
    Teraz ważna sprawa: Zarząd otrzymał pismo z Sądu, z zapytaniem o dokumentację przebiegu zatrudnienia jednego z naszych członków, który przedstawił w ZUS takie zaświadczenie wydane jakoby przez Stomur. ZUS zwrócił się o wyjaśnienia do Sądu, i tak sprawa dotarła do nas. Nasze wyjaśnienie: Stomur jest stowarzyszeniem muzyków, zapewnia członkom stwierdzenie statusu zawodowego muzyka. Legitymacja Stomur daje prawo do 50% kosztów uzyskania w rozliczeniach dochodu. Legitymacja ważna jest również poza granicami Polski.
    Natomiast Stomur nie jest pracodawcą i nie zatrudnia muzyków. Nie wystawia zaświadczeń o zatrudnieniu w żadnym rozumieniu tego słowa. To proszę brać pod uwagę w staraniach o emeryturę bądź rente, gdyż kilka krotnie spotkaliśmy się z takimi niemającymi mocy prawnej zaświadczeniami. Szczególnie z terenu Szczecina, tym bardziej, że Oddział Szczeciński nie istnieje od 2006 roku!
     Posiedzenie Zarządu z 15 marca poświęcone było kwestiom nadchodzących wyborów nowego Zarządu Warszawskiego. Omówiono w związku z tym sposób wyłaniania nowych władz i delegatów na Walny Zjazd Delegatów, w świetle przepisów i odpowiednich uchwał Statutu Stomur. Omówiono wszystkie czynności i sposoby postępowania, by uniknąć formalnych uchybień w tej kwestii. Upływająca kadencja spowoduje równoległe działania w Oddziałach we Wrocławiu i Gdańsku. Następnie Zarząd uchwalił przyjęcie nowego członka w poczet Stomur.
     Na koniec jak zwykle powtórka z poprzednich biuletynów, czyli stały apel: Do wszystkich muzyków, którzy jeszcze tego nie zrobili apeluję o zapisywanie się do naszego stowarzyszenia. Jeżeli Wasze aspiracje nie obejmują np. klasyki, to naturalnym miejscem dla Was jest STOMUR właśnie. Składki są bardzo umiarkowane, a udokumentowana przynależność do stowarzyszenia podnosi status muzyka i na pewnym etapie kariery jest bardzo przydatna. Znane mi są przypadki muzyków, którzy mają trudną sytuację życiową z powodu wieku czy stanu zdrowia, podczas gdy przynależność do stowarzyszenia bardzo by im mogła pomóc. W tym więc miejscu zachęcam do negocjacji, gdyby niektórzy z Was chcieli wznowić swoją przynależność do STOMURU – jest taka możliwość! Chociaż nowe deklaracje od nowych członków ciągle wpływają, to następnych również serdecznie zapraszamy!

 

Serdeczne pozdrowienia!
Tomasz Jaśkiewicz
tomjot@interia.pl

 
Copyright © 2011 by STOMUR. All rights reserved. Design by HomeNet & lkriss