Zobacz także: STOART | SPAM | PSJ     


BIULETYN "STOMUR"
Lipiec - Wrzesień 2011

Drodzy Przyjaciele,

    Lato się skończyło jak zwykle zbyt wcześnie. Lało, wiało, ale mnie i tak szkoda lata. Pierwsze letnie posiedzenie Zarządu odbyło się 22 czerwca. Omówiono takie sprawy jak produkcja filmu według koncepcji Bohdana Kezika, który miałby nosić tytuł „Historia Muzyków Rozrywkowych”. Temat niezwykle interesujący: przecież oprócz dawnych czasów wielu z nas tworzy tę historię tu i teraz. Produkcja taka wymaga wielu decyzji i były one szczegółowo omawiane na tym posiedzeniu. Kolejną rzeczą była zmiana statusu zatrudnienia i zakresu obowiązków pani Adriany Łukasik. Zarząd ustalił te kwestie ku zadowoleniu obu stron. Pani Łukasik jest codziennie w siedzibie „Stomur” przy ul. Lwowskiej i zajmuje się naszymi bieżącymi sprawami, czyli kompetentnie prowadzi biuro naszej organizacji. Omówienia wymagała sprawa warunków użytkowania wspomnianego lokalu, co w dzisiejszych warunkach jest ważne dla naszej działalności.

 

    Posiedzenie Zarządu w dniu 21 września również było poświęcone wszystkim wyżej wymienionym sprawom, z uwzględnieniem spraw bieżących, ale co najważniejsze w danej chwili, Zarząd zajął się kwestiami dotyczącymi organizacji i promocji Konkursu Pianistów Rozrywkowych i Hammondzistów, dorocznej, prestiżowej imprezy „STOMURU”. Te wspomniane kwestie to sprawy finansowe, logistyczne - w tym sala, materiały promocyjne, catering, transport. Oprócz tegooczywiście ważny jest jak najlepszy skład Jury, a także wysoki poziom artystyczny uczestników Konkursu. Posiedzenie ostatnie w tym kwartale miało miejsce w przeddzień Konkursu i wypadki potoczyły się błyskawicznie. 22 września to data pojedynku mistrzów klawiatury. Konkurs w Sali Pompejańskiej zgromadził wiele osobistości wybitnych na tym polu: dyrektora Konkursu Bohdana Kezika (słowo wstępne), wybitne jury w składzie: Anna Markowska, Wiesław Szymański ze strony Stomur, Paweł Serafiński, Paweł Sztompke, Adam Cegielski i Paweł Więsik. Ja tutaj powiem jedynie, że występ młodego zwycięzcy Marcina Cichockiego, wspomaganego przez swoich kolegów (saksofon i bębny) bardzo mi się podobał. Z pewnością ten utalentowany „hammondzista” napawa optymizmem co do dalszych losów muzyki w naszych kręgach! Szczegóły Konkursu na stronie „Stomur. Impreza została starannie udokumentowana wizualnie i dźwiękowo.

Chcę wymienić Wiesława Szymańskiego, Annę Markowską, Stefana Lipczyńskiego, jako osoby, bez których zaangażowania i wkładu pracy tegoroczny Konkurs Pianistów Rozrywkowych i Hammondzistów „Stomur”, nie byłby tak bardzo udany!

Na koniec informuję, że Zarząd od dłuższego czasu zajmuje się przygotowaniem nadchodzącego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów „Stomur”. Zostało przygotowane pismo powiadamiające Oddziały Terenowe o trybie wyłaniania Delegatów, oraz innych przedsięwzięciach dotycząch grudniowego Zjazdu.

 

Serdeczne pozdrowienia!
Tomasz Jaśkiewicz
tomjot@interia.pl

 
Copyright © 2011 by STOMUR. All rights reserved. Design by HomeNet & lkriss