Zobacz także: STOART | SPAM | PSJ     


BIULETYN "STOMUR"
Październik - Grudzień 2011

Drodzy Przyjaciele,

    W ostatnim kwartale roku 2011, odbyło się kilka posiedzeń Zarządu Głównego STOMUR. W tym okresie jedną z najważniejszych spraw do przeprowadzenia była zmiana siedziby STOMUR, gdyż pozostawanie w dotychczasowym lokalu byłoby związane z wieloma komplikacjami, jak też nadmiernymi kosztami. Problemy te wynikły z przejęcia budynku przy ul. Lwowskiej przez krakowską Akademię Umiejętności. W wyniku decyzji podjętych przez Zarząd mamy nową siedzibę, która będzie z pewnością odpowiednia pod względem funkcjonalności, jest także położona w dobrym punkcie. Jak na razie, wszystko wskazuje na to, że nowe miejsce będzie dobrze nam służyło. Nowa siedziba STOMUR mieści się przy ul. Nowolipki 15/35 w Warszawie.

 

    Zanim jednak to nastapiło, dotychczasowy lokal posłużył nam przy okazji wydarzenia, które odbywa się co cztery lata. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Muzyków Rozrywkowych w Polsce STOMUR odbyło się 3 grudnia 2011. Delegaci z Warszawy, Wrocławia i Gdańska kolejno oddawali głosy za akceptacją działalnosci ustępującego Zarządu. Podsumowanie czteroletniej kadencji wygłosił Kol. Wiesław Szymański, po czym w głosowaniu Delegaci dokonali wyboru nowych władz.
Wybrani zostali:

Wiesław Szymański – Prezes Zarządu Głównego SMR STOMUR
Anna Markowska – V-ce Prezes
Zbigniew Konopczyński - V-ce Prezes
Jan Drozdowski – Sekretarz Zarządu
Stefan Lipczyński - Skarbnik Zarządu
Andrzej Kurpiewski - Członek Zarządu
Ryszard Bąk - Członek Zarządu

Delegaci wybrali także skład Komisji Rewizyjnej STOMUR:
Robert Krzyżaniak – Przewodniczący
Jerzy Kuszakiewicz – V-ce Przewodniczący
Ewa Dubis-Kaczmarek – Sekretarz
Mariusz Wnuk i Tomasz Jaśkiewicz - Członkowie Komisji Rewizyjnej

Jak widać, skład Zarządu został zmniejszony, zgodnie ze Statutem STOMUR, przyjętym w trakcie ubiegłej kadencji. Zgodnie z dobrym obyczajem, w Zarządzie Głównym zasiądą przedstawiciele Oddziałów Terenowych.
Dla mnie osobiście udział w pracach Zarządu był cennym doświadczeniem i satysfakcją z wyników czterech lat pracy tego gremium. Dziękuję Koledzy!

Serdeczne pozdrowienia i Najlepsze Życzenia Pomyślności w całym Nowym Roku 2012!

Serdeczne pozdrowienia!
Tomasz Jaśkiewicz
tomjot@interia.pl

 
Copyright © 2012 by STOMUR. All rights reserved. Design by HomeNet & lkriss