Zobacz także: STOART | SPAM | PSJ     


BIULETYN "STOMUR"
Lipiec - Wrzesień 2008

Wydanie warszawskie

     Drodzy Przyjaciele!
To jest miejsce, w którym piszemy o niektórych sprawach z życia naszej organizacji - "STOMUR". Tu można zapoznać się z wydarzeniami, różnymi inicjatywami oraz informacjami ważnymi dla członków naszego stowarzyszenia.
Ostatnie trzy miesiące to czas dla wielu z nas urlopowy, czas wakacji. Lub przeciwnie - dla niektórych to czas nasilonej pracy, jako, że latem wiele jest okazji do grania.
Zarząd jak zwykle wiele czasu poświęca by wyprowadzić sytuację "Stomuru" na prostą. To, o czym pisaliśmy w poprzednich wydaniach biuletynu, czyli stan formalno prawny STOMURU zastany przez obecny Zarząd, został już w znacznym stopniu uporządkowany. To stwarza możliwości, by teraz działalność oddziału warszawskiego, a także oddziałów terenowych, była bardziej skierowana na rozwiązywanie konkretnych problemów naszego Stowarzyszenia. Stałym tematem posiedzeń Zarządu Głównego jest działalność terenowych oddziałów "Stomur". Bardzo wiele organizacyjnej pracy wykonali koledzy z Wrocławia, z doskonałym skutkiem. Obecnie wrocławski oddział wykazuje wiele inicjatywy w swojej działalności. Po okresie bezruchu w zakresie działalności statutowej, panuje tam duże ożywienie. Kolegom z Wrocławia gratulujemy wielu fajnych imprez, przez nich zorganizowanych.

 
Niewątpliwie najciekawszym wydarzeniem chyba całego roku, nie tylko września, był artystyczny udział Anny Markowskiej i Wiesława Szymańskiego w koncercie prezentującym kulturę polską na festiwalu w Japonii. Festiwal Filmowy "Fish Eye" odbył się w mieście Niyakonojo. Jest to właściwie forum kulturalne pięciu krajów: Japonii, Korei, Mongolii, Rosji oraz... Polski, reprezentowanej zaszczytnie przez naszych wybitnych kolegów. Nasi artyści zostali zaproszeni imiennie przez dyrektora mongolskiej telewizji, w uznaniu zeszłorocznego udziału Wiesława Szymańskiego w festiwalu "My Songs", odbywającego się rokrocznie w Ułan Bator. Podczas Koncertu Galowego Wiesław Szymański wręczył Grand Prix festiwalu twórcom z Korei (w tym właśnie kraju odbędzie się następny festiwal). Nie dość na tym, z wielkim powodzeniem wystąpił także jako solista na perkusji w międzynarodowym zespole jazzrockowym. Był to skład z potrójnym zestawem perkusji, w tym ogromny zestaw bębnów japońskich. Ten projekt muzyczny prowadzony przez japońskiego wirtuoza elektronicznych klawiatur, byłby wielkim wyzwaniem dla każdego. Miło mi donieść, że ten występ naszego kolegi był bardzo udany, tym bardziej, że cały Koncert Galowy był rejestrowany przez cztery największe stacje TV uczestniczących krajów. W tym samym koncercie Anna Markowska ubrana w piękny strój krakowski zaśpiewała dwie polskie piosenki ludowe, jako że koncert ten miał na celu prezentacje kultur tych wyżej wymienionych krajów. Nastepnego dnia nasza dwójka artystów wzięła udział w przyjęciu u burmistrza miasta Niyakonojo, które jest stolicą okręgu Niyazaki. Z tej racji mieli okazję spotkać się z dyplomatami, posłami i biznesmenami. Wzięli także udział w okazjonalnym koncercie. Prezentując swoją wielką kulturę osobistą, godnie reprezentowali nasze dwie organizacje - STOMUR i STOART. Niewątpliwie zawdzięczamy im wiele w rozszerzaniu kontaktów, nie do przecenienia jest tu osobisty wkład Wiesława Szymańskiego. Dziękujemy także stowarzyszeniu STOART za wydatną pomoc w zorganizowaniu tego znaczącego kulturalnie wydarzenia.

W KDM - Klubie Dobrej Muzyki wystapiło wielu naszych członków. Te koncerty stały się bardzo popularne. Są okazją nie tylko by posłuchać muzyki na żywo, lecz także by spotkać sie, porozmawiać. Zawsze dobra atmosfera, i tak co czwartek. Odbyły się koncerty jazzu mainstreamowego Janiny Dyżbańskiej, "Funia" Lewandowskiego. W tym samym nurcie mieścił się koncert naszej nowej koleżanki Ewy Konarzewskiej i Blues Fellows. Następnie odnotujmy rock and rollowe występy Piotra Miksa z zespołem, a także Ewy Skrzypek, która również niedawno zasiliła nasze szeregi. Były równiez inne doskonałe koncerty, jak choćby występ utalentowanego skrzypka Roberta Bielaka, a także koncert pieśniarza Macieja Wróblewskiego. Są to imprezy organizowane przez STOMUR, lub przy wydatnej pomocy naszego stowarzyszenia.

Biuletyn ukazuje się kwartalnie i proszę Was o kontakt mailowy, gdybyście chcieli zawiadomić o swoim koncercie, lub innej sprawie dla Was ciekawej lub ważnej. Podaję namiar do mnie: Tomasz Jaśkiewicz tomjot@interia.pl w temacie wpisujcie biuletyn.

Jak zwykle apeluję do Was o sprawdzenie Waszego członkostwa w "Stomurze". W sprawie uaktualnienia członkostwa, składek itp, kontaktujcie się z sekretariatem "Stomur", przy ul. Lwowskiej 13.
Kontaktujcie się w różnych innych sprawach np bytowych, emerytalnych - adres jak wyżej. Koledzy Wiesław Szymański, Zygfryd Sekuła, Michał Król i inni są tam dla Was mniej więcej od wtorku do piątku. Można pogadać jak muzyk z muzykiem.

Pozdrowienia i piszcie: Tomasz Jaśkiewicz tomjot@interia.pl


 

 
Copyright © 2008 by STOMUR. All rights reserved. Design by HomeNet & lkriss