Zobacz także: STOART | SPAM | PSJ     


BIULETYN "STOMUR"
Styczeń - Marzec 2009

Drodzy Przyjaciele,

To przegląd wydarzeń dotyczących spraw naszego środowiska na koniec pierwszego kwartału. Chciałbym odnieść się do kilku spraw. Ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego "STOMURU" w dniu 17 marca, poświęcone było w szczególności problemom zasadniczym. Jak zwykle ostatnio, dotyczą one spraw formalnych, dotyczących "STOMURU" jako organizacji ogólnopolskiej. Najważniejszym tematem tego posiedzenia był nowy statut, jego ostateczna treść i forma, dyskusja dotyczyła również trybu zatwierdzenia nowego statutu zarówno w obrębie naszej organizacji, jak też przez władze państwowe. Jak się ciągle okazuje, ten całkowicie nowy fundament naszej działalności wymaga wiele pracy, a w jego tworzeniu nieodzowna jest asysta zawodowego prawnika. Wszystko to ma na celu osiągnięcie sytuacji, która pozwoli nam bez konfliktów prawnych czy formalnych, prowadzić działalność ku pożytkowi naszych członków. Po dyskusji treść Statutu została zatwierdzona.
IV Konkurs Pianistów Muzyki Rozrywkowej ma odbyć się dnia 22 maja w Warszawie. Konkurs ten jest w całości organizowany przez STOMUR. Jego pomysłodawcą jest Bogdan Kezik. Nasi koledzy przy tym coraz bardziej prestiżowym konkursie pracują społecznie. Na posiedzeniu zatwierdzono szczegóły organizacji tej imprezy w trosce o to, by utrzymać jej wysoki poziom. W składzie jury zasiądą kompetentni i jak zwykle wybitni jurorzy.
 

 

Ważne jest, aby naszym członkom, bez wyjątku utalentowanym muzycznie, stwarzać warunki do grania, i to dla tak wielu z nas jak można, by mogli się artystycznie zaprezentować. Ten temat, jako jeden z punktów ostatniego posiedzenia Zarządu zaowocował przyznaniem dotacji dla kolegów muzyków środowiska skupionego wokół Oddziału Wrocławskiego. Mam nadzieję, że odbędzie się wiele świetnych imprez.

W chwili gdy ten biuletyn zawiśnie na naszej stronie internetowej, dwaj nasi koledzy będą reprezentować nasze stowarzyszenie na dorocznych Targach Muzycznych we Frankfurcie nad Menem. Targi odbywają się w dniach 1 - 5 kwietnia. Nasza dwuosobowa delegacja to: Andrzej Kurpiewski z Gdańska i Tomasz Warowny z Warszawy. Tak więc trzymamy rękę na pulsie.

Mamy wiosnę i myślę, że teraz wiele spraw ruszy z miejsca. Cokolwiek ciekawego, ważnego się wydarzy, znajdzie swoje odbicie w tym biuletynie.

A na razie... serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i podaję kontakt mailowy, gdybyście chcieli zawiadomić o swoim koncercie, lub innej sprawie dla Was ciekawej lub ważnej. Podaję namiar do mnie: Tomasz Jaśkiewicz tomjot@interia.pl w temacie wpisujcie biuletyn.

Jak zwykle apeluję do Was o sprawdzenie Waszego członkostwa w "Stomurze". W sprawie uaktualnienia członkostwa, składek itp, kontaktujcie się z sekretariatem "Stomur" w Warszawie, przy ul. Lwowskiej 13. Kontaktujcie się w róznych innych sprawach np bytowych, emerytalnych - adres jak wyżej. Można pogadać jak muzyk z muzykiem.

Pozdrowienia!


Tomasz Jaśkiewicz tomjot@interia.pl

 
Copyright © 2009 by STOMUR. All rights reserved. Design by HomeNet & lkriss