Zobacz także: STOART | SPAM | PSJ     


BIULETYN "STOMUR"
Październik - Grudzień 2009

Drodzy Przyjaciele,

   Minął kolejny rok działalności naszego stowarzyszenia. Głównym celem prac Zarządu STOMURU w ciągu praktycznie całego ubiegłego roku, było opracowanie i przyjęcie przez całe nasze gremium Statutu STOMURU. Udało nam się osiągnąć duży postęp w pożądanym kierunku. Wynika to z dobrze przemyślanej strategii określanej na posiedzeniach Zarządu. Strategia ta zyskała poparcie naszych członków. Trzeba wspomnieć, że zatwierdzenie Statutu STOMURU przez odpowiednie władze nie jest prostą sprawą. Po pierwsze: urzędy miały swoje uwagi, wymagające zmian w przedstawionych im dokumentach, po drugie zaś, kosztowało nas wiele czasu i zabiegów by usunąć przeszkody formalne, stworzone przez nieprzychylne nam osoby. Kilkakrotnie w związku z tym pojawiła się konieczność zwołania Zjazdu Delegatów, w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, przy ul. Lwowskiej 13. Uchwalono docelowy kształt tego zasadniczego dla naszego stowarzyszenia dokumentu. Powstał on we współpracy Kolegów z oddziałów terenowych. Ta współpraca z Kolegami spoza Warszawy też jest naszym wspólnym sukcesem. Jak sobie dobrze przypominam, za poprzedniego Zarządu wyglądało to zupełnie inaczej. Obecnie kontakty z terenowymi oddziałami to jedna z przyjemniejszych stron naszej działalności. Mogę stwierdzić z ogromnym zadowoleniem, że atmosfera wśród nas jest dobrym przykładem koleżeństwa. Obecnie te oddziały mają swoje osiągnięcia w organizacji swoich środowisk. Nie mogę powiedzieć, żeby poprzednio tak było, a przecież prawdziwym naszym celem jest to, by nasi członkowie spotykali się, grali, wymieniali poglądy, a także by mieli zapewnione swoje statutowe prawa. Myślę, że to się udało.

 

   
   Przypomnę teraz kilka wybranych zdarzeń z minionego roku: 22 maja odbyła się flagowa impreza STOMURU. Czwarta edycja przeglądu wirtuozów fortepianu czyli Konkurs Pianistów Muzyki Rozrywkowej zainicjowany przez Wiesława Szymańskiego i Bogdana Kezika. W jury: Wojciech Kamiński - przewodniczący, Adam Ciesielski z "Życia Warszawy", Wiesław Szymański jako prezes STOMUR, Paweł Sztompke z Polskiego Radia, Marek Gaszyński redaktor muzyczny, i Ryszard Wolański z TVP.
I Nagrodę otrzymał Jakub Płużek, II Nagrodę otrzymał Bogdan Sobkowiak,
III Nagroda Stanisław Łukowiec
: I nagroda specjalna dla Dawida Troczewskiego,
II nagroda specjalna i wyróżnienie jury dla 14 - latka Grzegorza Tarwida. Konkurs Pianistów Muzyki Rozrywkowej jest doskonałym polem dla pianistów, którzy profesjonalnie wykonują każdy rodzaj muzyki. Konkurs ten to duże przedsięwzięcie pod względem logistycznym choćby, ale jest także wydarzeniem prestiżowym – proszę spojrzeć na nazwiska organizatorów lub na skład jury! O ile mi wiadomo, nasi koledzy są już mocno zaangażowani w pracy nad kolejnym Konkursem. Są nowe koncepcje, więc z pewnością będzie on jeszcze lepszy.
   10 czerwca odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, poświęcony wyłącznie zmianie Statutu STOMUR i ustaleniu regulaminu obrad Zjazdu Delegatów. Po przyjęciu regulaminu obrad i na jego podstawie uchwalono nowy Statut STOMUR, po uprzednim syntetycznym przedstawieniu projektu i wszystkich z tym związanych okoliczności. 18 września 2009, w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie odbył się kolejny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w obecności delegatów z oddziałów terenowych STOMUR, i z udziałem prawnika referującego zagadnienia drobnych zmian w Statucie by rzecz znalazła swój szczęśliwy koniec.
   Z wydarzeń smutnych, bo i tak bywa: odszedł od nas Stanisław Cejrowski, barwna postać środowiska muzycznego. Miał 69 lat. W latach 70. był szefem Biura Koncertowego PSJ. Znany z oddania sprawom muzyków. W ostatnich latach energicznie działał w naszym środowisku STOMUR.
   W Klubie Dobrej Muzyki wystąpiło wielu naszych Koleżanek i Kolegów, tu chciałbym wymienić Janinę Dyżbańską (w grudniu miała swój benefis), Irenę Gałązkę, Czarka Szlązaka, Michała Króla, Wiesława Szymańskiego. Wystąpił Wojciech Korda & Andrzej Nebeski Band, z gościnnym udziałem Kasi Sobczyk! W Klubie Dobrej Muzyki w Warszawie grał również nasz stomurowy kolega Przemek Kociszewski ze swoim zespołem Blue Craft. Warto odnotować występ Marek Ałaszewski Band, czyli reaktywowanego Klanu. Maciej Zembaty promował swoją nową płytę Freedom. Wystąpiła Ewa Bem. Wspomnę też bluesmana Jana Izbę Izbińskiego. To oprócz  nowo przyjętych do naszego grona w 2009 roku, nowy nasz stomurowski Kolega.
   W czerwcu w Centrum Łowicka odbyła się dwudniowa impreza VII Mokotów Old Rock'n'Roll Meeting. Wystąpili: Rezonans, następnie Średnia 55 z Grójca, oraz Zielono – Czarni, grupa Piotra Miksa. Drugiego dnia wystąpili: Cezary Szlązak Band z wokalistką Ulą Blaszyńską. Następnie Maciek Cichoń z Częstochowy (ex Luxemburg Combo). Piotr Miks dał występ z zespołem Dylemat. Na koniec ich seta znany dziennikarz Marek Gaszyński zapowiedział największą gwiazdę Meeting’u – Katarzynę Sobczyk.
   Słynna Kasia pomimo choroby nie zawiodła czekającej na nią przez dwa dni publiczności; zaśpiewała "O mnie się nie martw", "Trzynastego", "Mały Książę". Na koniec Marek Ałaszewski z nowym Klanem. Prowadzili tę imprezę Marek Gaszyński i Marek Karewicz.
Trzeba wspomnieć, że do wszystkich tych świetnych występów Stomur przyczynił się już to jako inicjator, już to jako sponsor, lub też patron.
   Drogie Koleżanki i Koledzy, tak to mniej więcej wyglądało w ubiegłym roku 2009. Dla większej dokładności posłużyłem się kilkoma cytatami z poprzednich biuletynów. Na koniec tego roku chciałbym tu wspomnieć o zaangażowaniu w naszą działalność Kolegów, którzy widziani z mojej pozycji obserwatora zasługują na osobną wzmiankę. Są to (oprócz innych) Koledzy: Wiesław Szymański, Jan Drozdowski, Stefan Lipczyński, Zygfryd Sekuła. Ich wkład społecznej pracy zasługuje na wielkie uznanie!
W Nowym Roku 2010 życzę wszystkim dużo zdrowia, optymizmu, a także satysfakcji z życia rodzinnego i działalności muzycznej!

Z serdecznymi pozdrowieniami
Tomasz Jaśkiewicz tomjot@interia.pl

 

 
Copyright © 2009 by STOMUR. All rights reserved. Design by HomeNet & lkriss